St. Patrick School - Smithtown
284 E Main St
Smithtown, NY 11787

(631) 724-0285